Ogłoszenia

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  DLA UCZNIÓW TECHNIKUM  I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

 

Uczniowie Technikum:

a) w zawodzie technik rolnik:
– po szkole podstawowej- klasa I, II, III:  POBIERZ
– po gimnazjum- klasa III i IV:  POBIERZ

b) w zawodzie technik agrobiznesu:
– po szkole podstawowej- klasa I i II:  POBIERZ

c) w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
– po szkole podstawowej- klasa I, II, III:  POBIERZ
– po gimnazjum- klasa III:  POBIERZ

d) w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:
– po szkole podstawowej- klasa I, II, III:  POBIERZ
– po gimnazjum- klasa III i IV:  POBIERZ

e) w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:
– po szkole podstawowej- klasa I, II, III:  POBIERZ
– po gimnazjum- klasa III i IV:  POBIERZ

 

Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia:

a) w zawodzie rolnik:
– po szkole podstawowej- klasa I, II i III:  POBIERZ
– po gimnazjum- klasa III:  POBIERZ