Ogłoszenia

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  DLA UCZNIÓW TECHNIKUM  I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

 

Uczniowie Technikum:

  • Klasy I (wszystkie zawody): POBIERZ

 

  • Klasy II (wszystkie zawody): POBIERZ

 

  • Klasy III (wszystkie zawody): POBIERZ

 

 

  • Klasy IV:  

     a) po szkole podstawowej- wszystkie zawody: POBIERZ

 

     b) po gimnazjum:

– technik rolnik: POBIERZ

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: POBIERZ

– technik żywienia i usług gastronomicznych: POBIERZ

– technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej: POBIERZ

 

Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia:

  • Klasy I-III (zawód rolnik): POBIERZ