Zdalne Lekcje

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

 

– ABSOLWENTÓW DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM

 

technik żywienia kl. 2- 3 – 4

technik rolnik kl. 2- 3 – 4

szkoła branżowa kl. 2-3

technik mechanizacji rolnictwa kl.-2,3, 4

technik odnawialny kl. 2-3 – 4

technik agrobiznesu kl. 4

– ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1 BT

1 PT

1 MT

1 FT

1 CB rolnik

OZE dla klasy 1

2 BT

2 FT

2 CB

2 PT

2 RT