Uncategorized

Internat- kontakt

Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu:

Adres Internatu:
Ulica: Lipowa 3 i 3a
Kod pocztowy: 21- 205 Jabłoń

Dane kontaktowe:
W trakcie trwania roku szkolnego rodzice mogą kontaktować się z wychowawcami w godzinach:
6:00 – 8:00 i 13:00 – 22:00 osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonów:

Internat „męski”- tel. 500 618 737
Internat „żeński”- tel. 500 763 427