AktualnościPraktyki

Podsumowanie projektu praktyk w Hiszpanii

     Dnia 13 grudnia 2019 r. podczas uroczystego apelu w ZSCKR w Jabłoniu nastąpiło podsumowanie projektu „Hiszpańskie praktyki kluczem do zawodowego sukcesu” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048123.

Projekt realizowany był we współpracy z hiszpańską firmą Uniwersal  Mobility S.L.  w ramach programu POWERVET. Celem projektu było zdobycie przez 60 uczniów z naszej szkoły pierwszych doświadczeń zawodowych w środowisku międzynarodowym. Realizacja praktyk zawodowych odbyła się w dniach 26.08.2019 r.  – 12.09.2019 r. w Walencji w Hiszpanii. Uczestnicy podnosili swoje kompetencje zawodowe w zakładach gastronomicznych, warsztatach oraz w gospodarstwach  rolnych.

 Głównym punktem uroczystości było wręczenie uczestnikom dokumentów EUROPASS i  Certyfikatów ukończenia stażu.

Słowa podziękowania  do wszystkich uczestników, opiekunów oraz osób zaangażowanych w projekt skierowała Pani Agnieszka Piekarska – Dyrektor ZSCKR w Jabłoniu. Podkreśliła ona również, że udział w tym projekcie wykształcił u uczestników ciekawość świata, zaradność, odwagę i postawę tolerancji. Przyczynił się również do rozwoju  odpowiedzialności i solidności podczas wykonywania pracy.

Mamy nadzieję że wśród licznie zgromadzonych na apelu uczniów, głównie klas pierwszych, wyłonimy przyszłych beneficjentów kolejnych projektów realizowanych przez  ZSCKR w Jabłoniu.

Arkadiusz Lotek

koordynator