Strona

Misja internatu

Jesteśmy placówką zapewniającą miejsce zamieszkania dla młodzieży uczącej się w naszej szkole. Doceniając największe prawa wychowawcze rodziny wspieramy rodziców i szkołę w wychowaniu młodzieży.

Nasi wychowankowie to młodzież pochodząca głównie ze środowisk wiejskich, ucząca się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.

Prowadząc szeroki zakres działań opiekuńczo – wychowawczych pomagamy naszym wychowankom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, zaadaptować się w nieznanym środowisku z dala od rodziny.

Zapewniamy równość szans, pomagamy wszystkim wychowankom w nauce oraz w pełnym rozwoju ich talentów, rozwijamy umiejętności pozwalające sprostać wymogom samodzielnego, odpowiedzialnego życia.

Wspieramy ducha partnerstwa między wychowankami i wszystkimi pracownikami, między rodzicami a internatem, między środowiskiem lokalnym i internatem. Uważamy, że wychowanie jest procesem trwającym całe życie.