Aktualności

Projekt praktyk w ramach programu Erasmus+

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, kulturowych i społecznych uczniów.

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie z klas II-IV technikum i klas II-III Branżowej szkoły I stopnia.

W ramach projektu uczestnicy wspólnie z rówieśnikami z Hiszpanii (uczniowie technikum w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) i Grecji (uczniowie pozostałych zawodów) zdobędą nowe umiejętności. W trakcie mobilności uczniowie zwiedzą również najciekawsze zabytki i atrakcje tych krajów.

Planowany termin wyjazdu: początek września 2024 r.

Finansowanie z programu ERASMUS+ w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w regulaminie – załącznik:  Regulamin Rekrutacji

Formularze zgłoszeniowe można pobrać w sekretariacie oraz na stronie szkoły w zakładce projekty. Należy je złożyć w sekretariacie do 19 kwietnia 2024 r.