Strona

RODO

Realizując art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu pełni
Pani Ewelina Markowska.
Dane kontaktowe telefon: 83 356 00 17 w 33
e-mail: inspektor@zsckrjablon.pl

Polityka prywatności – facrbook.com/zsckrjablon

PLIKI DO POBRANIA

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU