Strona

Grono Pedagogiczne

Piekarska Agnieszka – dyrektor

Harasim Stańko Marta – wicedyrektor, pedagog

Grzywaczewska Sylwia – kierownik praktycznej nauki zawodu

Lotek Arkadiusz – kierownik internatu, matematyka

 

Błaszczak Monika – wychowawca internatu

Chilczuk Ariel – język angielski

Dawidiuk Mirosław – przedmioty zawodowe

Dzieciuchowicz Andrzej – informatyka

Dziwulski Mariusz – religia

Gajowy Dorota – przedmioty zawodowe

Grondkowski Jacek – przedmioty zawodowe

Gronowska Anna –  psycholog szkolny

Gubański Jerzy – przedmioty zawodowe

Hawryluk Justyna – język niemiecki

Jaroszkiewicz Tomasz – wychowanie fizyczne

Jaszczuk Krzysztof – przedmioty zawodowe

Kaczan Mariusz – geografia, przedmioty zawodowe

Kalińska Karolina – biologia, geografia

Kędracka Małgorzata – muzyka

Koczkodaj Danuta – biologia, przedmioty zawodowe

Koczkodaj Leszek – przedmioty zawodowe

Kondraszuk Marta – matematyka

Konieczna Anna – matematyka

Korpysz Maria – przedmioty zawodowe

Kuchta Galina – język angielski

Kusiuk Bożena – bibliotekarz, język polski

Lewczuk Marta – pedagog

Lisiecka Anna – przedmioty zawodowe

Lisiecka Katarzyna – wychowawca internatu

Ludwisiak Agnieszka – wychowawca internatu

Łobejko Małgorzata – religia

Łukasiuk- Marciniuk Magdalena – historia

Marecka-Gierej Marta – przedmioty zawodowe

Melko Przemysław – wychowawca internatu

Michaluk Joanna – biologia, przedmioty zawodowe

Milaniuk Zbigniew – przedmioty zawodowe

Nowak Katarzyna – język polski

Osek Marek – przedmioty zawodowe

Paterek Artur – wychowanie fizyczne

Rądkowska Urszula – język rosyjski

Semeniuk Małgorzata – język polski

Sokołowski Rafał – przedmioty zawodowe

Stańko Rafał – wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe

Szymoniuk Teresa – przedmioty zawodowe

Szypulska Bożena – wychowawca internatu

Świderska Anna – przedmioty zawodowe

Tarasiuk Wioletta – wychowawca internatu

Wieczorkowska – Dudzik Agnieszka – wychowawca internatu

Wizor Monika – fizyka, matematyka

Żelazowska Agnieszka – historia, język polski