Strona

Grono Pedagogiczne

Piekarska Agnieszka – dyrektor

Harasim Stańko Marta – wicedyrektor, pedagog

Grzywaczewska Sylwia – kierownik praktycznej nauki zawodu

Lotek Arkadiusz – kierownik internatu, matematyka

Gronowska Anna –  psycholog szkolny

Błaszczak Monika – wychowawca internatu

Chilczuk Ariel – język angielski

Gajowy Dorota – przedmioty zawodowe

Główka Cezary – edukacja dla bezpieczeństwa

Gubański Jerzy – przedmioty zawodowe

Jermaczek Jerzy – język niemiecki

Kaczan Beata – chemia, przedmioty zawodowe

Kaczan Mariusz – geografia, przedmioty zawodowe

Koczkodaj Danuta – biologia, przedmioty zawodowe

Koczkodaj Leszek – przedmioty zawodowe

Korpysz Maria – przedmioty zawodow

Kusiuk Bożena – bibliotekarz

Lewczuk Marta – pedagog

Lisiecka Anna – przedmioty zawodowe

Ludwisiak Agnieszka – wychowawca internatu

Marecka-Gierej Marta – przedmioty zawodowe

Melko Przemysław – język polski, opiekun Szkolnego Koła Ligi Obrony Kraju

Musiatewicz Marta – wychowawca internatu

Nasiłowski Karol – religia

Nowak Katarzyna – język polski

Osek Marek – przedmioty zawodowe

Paterek Artur – wychowanie fizyczne

Rądkowska Urszula – język rosyjski

Sokołowska Izabela – matematyka

Sokołowski Rafał – podstawy przedsiębiorczości, przedmioty

zawodowe

Stańko Rafał – wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe

Szymoniuk Teresa – przedmioty zawodowe

Świderska Anna – przedmioty zawodowe

Waszczuk Beata – przedmioty zawodowe

Wieczorkowska – Dudzik Agnieszka – wychowawca internatu

Wiśniewski Tomasz – przedmioty zawodowe

Wizor Monika – wychowawca internatu, fizyka

Zając Jolanta – przedmioty zawodowe

Zań Bogdan – język angielski

Żelazowska Agnieszka – historia, język polski