AktualnościPraktyki

Praktyki w Grecji – podsumowanie

ZSCKR w Jabłoniu zakończył kolejny projekt praktyk zagraniczynych. Tym razem grupa 60 uczniów i absolwentów uczestniczyła w praktykach w okolicach miejscowości Olimpiaki Akti w Grecji. Dzięki możliwościom jakie daje szkoła w Jabłoniu beneficjenci mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych. Rozwijali swoje umiejętości językowe i poznawali kulturę i obyczaje innego kraju Unii Europejskiej. Każdy z uczestników otrzymał certyfiakty uczestnictwa oraz pamiątkowy album. W ramach projektu uczestnicy opracowali słownik zwrotów polsko – grecko – angielskich, przygotwali film instruktażowy z przygotowania potraw greckich a także film podsumowujący.

Projekt nr: 2017-1-PL01-KA102-037774 został zrealizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

O projekcie więcej można przeczytać pod adresami:

www.zsckrjablon.pl w zakładce prjekty → POWER → Grecja 2018

oraz

https://24wspolnota.pl/pl/parczew/wydarzenia/39187/Uczniowie-z-Jab%C5%82onia-praktykowali-w-Grecji.htm