Strona

O Szkole

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu jest jedną z 45 placówek w kraju prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła posiada długie i bogate tradycje. Istniejąc od 1952 roku szkoła kształci młodzież, która będzie decydowała o wizerunku polskiej wsi. Do naszej szkoły trafiają uczniowie, którzy z pełną świadomością chcą związać swoje życie z rolnictwem. Mamy w gronie uczniów osoby, które działają w grupach producenckich, co świadczy o ich zaangażowaniu w problemy z jakimi dziś musi się zmierzyć rolnik. Uczniowie osiągają sukcesy  w olimpiadach zawodowych, interesują się problemami  rolnictwa i to ma przełożenie na ich aktywność w szkole. Posiadamy bardzo dobrą bazę szkolną , m.in. salę gimnastyczną, ogród szkolny, internat na 100 miejsc, stołówkę, plac manewrowy, bus, samochody osobowe i ciągniki do nauki jazdy oraz kombajn zbożowy. Dysponujemy  nowoczesnymi pracowniami multimedialnymi wyposażonymi w najnowszy sprzęt oraz bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę w której działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Swoim uczniom zapewniamy wszechstronny rozwój- proponując różne formy zajęć pozalekcyjnych: koła zainteresowań, zespoły artystyczne i sportowe. Młodzież zdobywa zgodnie z programem nauczania technikum prawa jazdy na samochód osobowy, ciągnik i kombajn. Szkoła przygotowuje do korzystania z funduszy strukturalnych oraz dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej. Od kilku już lat, młodzież  co roku ma możliwość odbywania praktyk zawodowych za granicą. Nasza placówka jest miejscem bezpiecznym, posiadamy system monitoringu w budynku szkoły oraz internacie.