Strona

Psycholog

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Anna Gronowska

 

Konsultacje:

W szkole:

Poniedziałek           8-15

Wtorek                     8-13.30

Środa                       8-13.30

Czwartek                 9.30-14

Piątek                      8-13.30

gabinet psychologa I piętro przy sali nr 6 (podczas nauki w systemie stacjonarnym)

Telefon: 603 286 167

E-dziennik ZSCKR w Jabłoniu

Adres e-mail : psycholog.zsckr@wp.pl

 

W zakresie obowiązków psychologa szkolnego znajduje się:

 • prowadzenie działań diagnostycznych w celu określenia deficytów, mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;
 • diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły lub klasy;
 • udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • udzielanie rodzicom porad w zakresie wychowania;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania;
 • wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • działanie na rzecz uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz uczniów.

 

Psycholog może pomóc, jeśli:

 • Masz trudności z nauką,
 • Masz kłopoty rodzinne,
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
 • Trudno Ci porozumieć się z kolegami, rodzicami, nauczycielami,
 • Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc,
 • Chcesz podzielić się swoim sukcesem,
 • Masz problem, z którym sam nie umiesz sobie poradzić,
 • Jesteś zainteresowany własnym rozwojem,
 • Zastanawiasz się nad tym, jak budować dobre związki,
 • Doświadczasz sytuacji kryzysowej,
 • Chcesz porozmawiać o tym, co Cię denerwuje,
 • Doświadczasz agresji ze strony kolegów lub sam jesteś agresywny,
 • Masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu lub bezpieczeństwu,
 • Nie wiesz jakie studia wybrać lub gdzie szukać pracy.

 

Osoby, które szukają porady lub pomocy poza szkołą, mogą skorzystać z poniższych telefonów:

 • telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
 • infolinia dla młodzieży, rodziców i nauczycieli 800 080 222
 • telefoniczne Centrum Wsparcia Fundacji Itaka 800 70 2222
 • telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym 801 108
 • telefon zaufania dla osób uzależnionych 801 889 880
 • infolinia dla osób  doświadczających przemocy 800 12 00 02