Strona

Psycholog

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Anna Gronowska

Psycholog szkolny współpracuje z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna w Parczewie mieszczącą się przy ul. Mickiewicza 5, tel. (83) 354-28-13. Celem pracy psychologa jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki i osobowości uczniów, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami oraz placówkami, które świadczą pomoc młodzieży i ich rodzinom.

W zakresie obowiązków psychologa szkolnego znajduje się:

• Pomoc psychologiczna – spotkanie, rozmowa – próba znalezienia innego spojrzenia na sytuację, uporządkowanie myśli i uczuć, kreatywne szukanie rozwiązań, możliwość “wygadania” się w życzliwej i zawsze przyjaznej atmosferze

• Terapia psychologiczna – bardziej uporządkowane rozmowy z zawarciem kontraktu i określeniem celu oraz rodzaju zmian jakie mają w wyniku tych spotkań nastąpić.

• Diagnoza psychologiczna – określenie potencjału, możliwości, predyspozycji intelektualnych, zawodowych.

• Warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne

• Pomoc mediacyjna i interwencyjna w sytuacji problemowej i kryzysowej w szkole, klasie

• Konsultacje z rodzicami i nauczycielami w celu wspólnego rozwiązywania problemów i lepszej komunikacji

Psycholog może pomóc, jeśli:

• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie,

• Nie potrafisz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami,

• Masz kłopoty rodzinne,

• Chcesz porozmawiać o swoich problemach,

• Masz trudności z nauką, w kontaktach z innymi ludźmi

• Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc,

• Chcesz podzielić się swoim sukcesem,

• Masz problem, z którym sam nie umiesz sobie poradzić

• Jesteś zainteresowany własnym rozwojem

• Zastanawiasz się nad tym jak budować dobre związki

• Doświadczasz sytuacji kryzysowej (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie, przeprowadzka)

• Chcesz pogadać o tym, co Cię denerwuje

• Doświadczasz agresji ze strony kolegów lub sam jesteś agresywny

• Masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu

• Nie wiesz jakie studia wybrać i gdzie szukać pracy