AktualnościOgłoszeniaUncategorized

Rada Rodziców

Informacja na temat działalności Rady Rodziców ZSCKR w Jabłoniu

Rada Rodziców funkcjonująca w szkole wspiera finansowo Samorząd Uczniowski, pokrywa koszty zakupu nagród książkowych na okoliczność zakończenia roku szkolnego, dofinansowuje wycieczki szkolne uczniom, finansuje nagrody rzeczowe uczniom biorącym udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych. Wspiera finansowo klasy maturalne podczas studniówek, nagradza finansowo uczniów ze 100 % frekwencją w szkole, wspiera materialnie wychowawców uczniów klas I w zakupie pamiątek ze ślubowania, finansuje okolicznościowe słodkie upominki z okazji Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet czy Mikołajek, wspiera finansowo zakup materiałów edukacyjnych lub innych promujących uczniów i szkołę. Wszystkie zebrane „cegiełki” na konto Rady Rodziców są przekazywane wyłącznie na cele statutowe szkoły lub inne promujące uczniów i szkołę.

Informujemy, iż w tym roku szkolnym składka wynosi 60 zł, można ją wpłacać u wychowawcy bądź na konto rady :
38 8042 0006 0391 7806 2000 0010
(zaznaczając w przelewie imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza).

W bieżącym roku szkolnym Radę Rodziców stanowi:

Przewodniczaca – Marta Łoszak
Zastępca – Beata Kliman
Sekretarz – Magdalena Kamola
Skarbnik – Katarzyna Niczyporuk