Technik rolnik

KOMPETENCJE ABSOLWENTA Uczeń po ukończeniu technikum: organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z uprawą gleby, nasiennictwem oraz produ

Read More

Technik agrobiznesu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania, koord

Read More