Technik rolnik

KOMPETENCJE ABSOLWENTA Uczeń po ukończeniu technikum: organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z uprawą gleby, nasiennictwem oraz produ

Read More