Uncategorized

język rosyjski IV RTM

15.04.2020

Temat: Problemy ludzi niepełnosprawnych.

 

1.Wprowadzenie słownictwa.

Na początku obejrzyjcie krótki reportaż przygotowany dla rosyjskiej telewizji „Проблемы инвалидов требуют внимания”:

https://www.youtube.com/watch?v=jevfb3cAHx4&feature=emb_title

Zapoznajcie się ze słowniczkiem do tematu w karcie ćwiczeń i zapiszcie wyrażenia związane z niepełnosprawnością.

ĆWICZENIA –  PROBLEMY LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dla zainteresowanych przygotowałam plakaty związane z niepełnosprawnością.

PLAKATY Plakaty – problemy ludzi niepełnosprawnych

2.Rozwiązywanie ćwiczeń – znajdowanie w tekście pisanym określonych informacji.

Wykonajcie ćwiczenie 4 A str.128 z podręcznika (zdjęcie w karcie ćwiczeń). Obejrzyjcie zdjęcia i dobierzcie do nich podpisy. Następnie postarajcie się wykonać ćw. 4 Б str. 128. Przeczytajcie cztery wypowiedzi i zaznaczcie dla kogo szczególnie problematyczne są podane czynności.

3.Rozwiązywanie ćwiczeń – przyporządkowywanie i podpisywanie ilustracji.

Wykonajcie ćw. 4 В str.129 – przyporządkujcie ilustracje nazwom odpowiadając na pytanie: co ułatwia osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w życiu codziennym?

Zapiszcie pytanie: Что облегчает инвалидам существование в повседневной жизни? I przepiszcie osiem wyrażeń z ćw. 4B. Postarajcie się je przetłumaczyć na język polski. Pomogą wam zdjęcia.

Postarajcie się powiedzieć w ćw. 7 jakie rodzaje niepełnosprawności zostały przedstawione na zdjęciach. W ćw. 9 przeczytajcie 4 zdania i dobierzcie do nich odpowiednie ilustracje.

4.Podsumowanie.

Powtórzcie jeszcze raz zapisane wyrażenia ze słowniczka. Polecam obejrzenie filmiku „Транспортная проблема инвалидов

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=PYEzICEcFVI&feature=emb_title

Zachęcam do poczytania informacji na rosyjskich stronach „Проблемы инвалидов”

https://invalidu.com/raznoe/problemy-invalidov

Maturzyści otrzymają dodatkowe materiały na adresy e – mail.

Proszę jeszcze dziś przesłać wszystkie zadane wcześniej prace dodatkowe, które będą podlegały ocenie.

Wszelkie pytania proszę kierować przez dziennik lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Urszula Rądkowska