3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

Produkcja roślinna 3 MT

Dzień dobry

Nasze dzisiejsze tematy  dotyczą gospodarstwa ekologicznego.

 

T: Zasady gospodarowania w produkcji roślinnej w gospodarstwie ekologicznym.

 

 1. Charakterystyka i cechy rolnictwa ekologicznego

Na początek proponuję zapoznać się z definicją gospodarstwa ekologicznego oraz jego charakterystyką i cechami. W tym celu pomoże Wam  Moduł I Rolnictwo ekologiczne – wprowadzenie. Podaję link:

file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/14_1.1_RE_tresc%20(1).pdf

 1. Porównanie gospodarstwa tradycyjnego i ekologicznego.

Zastanów się nad zagrożeniami dla ludzi i środowiska związanymi z prowadzeniem intensywnej produkcji rolniczej. Porównanie gospodarstw tradycyjnego i ekologicznego pozwoli dostrzec różnicę między kierunkami  gospodarowania oraz wpływem na środowisko naturalne.

3. Zasady ekologicznej uprawy roślin.

Przyjrzyjmy się teraz zasadom ekologicznej uprawy roślin. Pomoże w tym Moduł IIProdukcja roślinna prowadzona metodami ekologicznymi

file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/14_2.1_RE_tresc%20(6).pdf

 

– Płodozmian

– Dobór odmian roślin uprawnych

– Materiał siewny i sadzeniowy

– Regulatory wzrostu i rozwoju

– Nawozy i nawożenie

– Ochrona roślin

 

Płodozmian będzie omówiony bliżej na następnej lekcji, natomiast wyjaśnienie  pozostałych podpunktów znajdziecie w module II.

Jako podsumowanie zapraszam do obejrzenia filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=kcgCLVWDVaw

Do zeszytu przedmiotowego wpisz punkty oraz spróbuj uzasadnić potrzebę i znaczenie stosowania ekologicznych metod uprawy roślin.

 

T: Zasady uprawy roli w rolnictwie ekologicznym.

Punkty do zapisania w zeszycie przedmiotowym.

 1. Podstawy układania płodozmianu
 2. Zasady uprawy roli w rolnictwie ekologicznym
 3. Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza

Poniżej podaję materiały do tego tematu:

 1. file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/14_2.1_RE_tresc%20(4).pdf

Dotyczy to tylko pkt 1. Zasady ekologicznej uprawy roślin

Moduł II Produkcja roślinna prowadzona metodami ekologicznymi str.1-10

 1. http://www.forumrolnictwaekologicznego.pl/index.
 2. http://www.wir.org.pl/raporty/zwykla_dobra_praktyka_rolnicza.pdf – Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza
 3. https://www.youtube.com/watch?v=XXCGcPjoauM
 4. Załącznik nr 1

Literatura:

 1. Krzysztoforski M., Podstawy prawne rolnictwa ekologicznego – PROW 2002–2013, Wydawnictwo CDR, Poznań 2007.
 2. Metera D., Sakowski T., Podręcznik rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo CDR, Brwinów 2008.

W oparciu o podany materiał proszę:

 1. Wypisać podstawowe zasady układania płodozmianu w gospodarstwie ekologicznym oraz zasady uprawy roli w gospodarstwie ekologicznym.
 2. Zapoznać się z zasadami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej
 3. Wykonać ćwiczenie w karcie pracy (Załącznik 1)

Zał.nr 1Rol.ekol.

Zachęcam do wykonania tych zadań, ponieważ zechcę je ocenić. Dlatego proszę o przesłanie zdjęć notatek i karty pracy (najlepiej jeżeli wszystkie prace zostaną przesłane w jednej wiadomości).

W razie pytań, wątpliwości czy problemów proszę o kontakt na adres martagierej@wp.pl Prace proszę przesłać do 22.04.2020 r. (środa)

Pozdrawiam

Marta Marecka-Gierej