1PT (Tech)Zdalne Lekcje

Historia 1 PT

15. 04. 2020r.

TEMAT: Analiza materiałów źródłowych-kształtowanie umiejętności wnioskowania.

Cel lekcji: Pozostając  w tematyce Polski Piastów  będziemy pracować z materiałami źródłowymi, aby doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz analizy różnych źródeł historycznych.

1. Bardzo proszę zapoznać się z materiałami źródłowymi i odpowiedzieć na pytania ich dotyczące:

  1. tabela statystyczna -str. 266
  2. tekst źródłowy – str. 268

2. W rozdziale VI – „Polska w X-XIII wieku” przy każdym temacie zamieszczone są teksty źródłowe. Proszę je odnaleźć i wypisać imiona 3 autorów, którzy opisywali wydarzenia z okresu panowania Piastów.

Efekty pracy proszę przesyłać na adres : zelaga@wp.pl ( wpisując w temacie swoje imię i nazwisko oraz klasę) lub jako zdjęcie na messenger.

Termin testu – 22 kwietnia 2020r.

Życzę powodzenia!

Agnieszka Żelazowska