Zjazd- informacje ogólne

Zjazd Absolwentów połączony z 70-leciem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu odbędzie się 18 czerwca 2022 r

Read More

Internat- kontakt

Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu: Adres Internatu: Ulica: Lipowa 3 i 3a Kod pocztowy: 21- 205 Jabłoń Dane kontakto

Read More

#SzkołaPamięta

Koniec października i początek listopada, to czas szczególny. To czas, w którym wspominamy, tych których już z nami nie ma. Nasza szkoła przyłączył

Read More

Wersja próbna

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD, ang. Organization for Economic Cooperation and Development) - międzynarodowa organizac

Read More

Konkurs „Agromistrz 2020”

Zapraszamy uczniów szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do konkursu promującego innowacje i dobre praktyki w rolnictwie. Pula nagró

Read More

Cyfrowa Biblioteka

Audiobooki lektur i klasyki literatury, publikacje, artykuły z czasopism naukowych są już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na komputer

Read More