AktualnościKonkursyUncategorized

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

13 kwietnia 2024 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
odbył się XXXIX okręgowy etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Olimpiada ta jest
najpopularniejszym w Polsce konkursem o tematyce ekologicznej adresowanym
do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zakres merytoryczny Olimpiady obejmuje ekologię
klasyczną, ochronę przyrody i środowiska, gospodarkę rolną i leśną oraz zagadnienia
społeczno-gospodarcze.
W tegorocznej edycji w Lublinie wzięło udział 54 uczniów z całego województwa. My także
mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tak prestiżowym wydarzeniu. Z wielkim zaangażowaniem
i entuzjazmem trzech uczniów naszej szkoły zmagało się z pytaniami ekologicznymi, byli to:
Mikołaj Komarek z klasy 4 FTM, Bartosz Zacharuk z klasy 4 FTM oraz Tomasz Kośmider
z klasy 1 CB. Niestety, nie udało nam się przejść do etapu centralnego, ale jak podkreślali
organizatorzy konkursu uczniowie, którzy biorą udział i dotarli do etapu okręgowego, już są
wygranymi.
Jesteśmy dumni z naszej młodzieży, której poziom wiedzy i zaangażowanie zaprowadziło nas
na aule Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Życząc wszystkim startującym w naszej Olimpiadzie sukcesów
i niezapomnianych wrażeń mam nadzieję, że za rok szczęście uśmiechnie się i do Nas.
Marta Marecka – Gierej