Oferta edukacyjna 2023/2024

Branżowa szkoła I stopnia – rolnik

Kwalifikacje w zawodzie rolnik:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik jest przygotowany do:

  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji

roślinnej i zwierzęcej;

  • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Rolnik planuje i wykonuje niezbędne prace przy uprawie i zbieraniu płodów rolnych. Hoduje zwierzęta. Kalkuluje opłacalność produkcji oraz zawiera kontrakty na dostawę określonych produktów rolnych i zwierząt gospodarskich.

Możliwości zatrudnienia:

Rolnik może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, gospodarstwo nastawione na produkcję żywności ekologicznej oraz gospodarstwo agroturystyczne. Może również prowadzić działalność z zakresu organizacji przetwórstwa spożywczego w gospodarstwie rolnym, produkcji ogrodniczej, drobiarstwa i hodowli zwierząt. Może również pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.