Oferta edukacyjna 2023/2024

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

W trakcie nauki uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie:

 • projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych;
 • pomiarów poprawności wykonania instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (badania uziomów, rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji pętli zwarcia);
 • projektowania i wykonywania instalacji hydraulicznych (bazujących na komponentach miedzianych, stalowych, z tworzyw sztucznych, warstwowych);
 • projektowania i montażu instalacji kolektorów słonecznych;
 • obsługi okresowej instalacji kolektorów słonecznych (usuwanie nieszczelności, wymiana płynu solarnego, ustawanie sterownika instalacji);
 • projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznych;
 • obsługi okresowej instalacji fotowoltaicznych (pomiar sprawności, dopasowanie falownika do paneli); wykonywania projektów instalacji OZE przy użyciu oprogramowania AutoCad. projektowania i montażu pozostałych instalacji odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem pomp ciepła i biogazowni.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych;
 • projektowania i wykonywania instalacji hydraulicznych;
 • montażu i obsługi instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, instalacji pomp ciepła oraz innych instalacji OZE;
 • usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji odnawialnych źródeł energii.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w budownictwie i innych dziedzinach przemysłu jako elektryk;
 • w budownictwie jako hydraulik;
 • na stanowiskach związanych z projektowaniem i wykonawstwem instalacji odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych;
 • jako serwisant instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych;
 • w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródełenergii;
 • w administracji publicznej na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

ELE.10 Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej