Oferta edukacyjna 2023/2024

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest idealnym wyborem dla osób, które chcą realizować swoje kulinarne pasje i poznawać tajniki sztuki kulinarnej. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją usług gastronomicznych. Jest to atrakcyjny kierunek pozwalający na zdobycie dobrego zawodu, który zapewni osiągnięcie sukcesu na rynku pracy. Uczeń zdobędzie umiejętności z zakresu przygotowania, dekoracji potraw i napojów oraz planowania racjonalnego żywienia. Ponadto uzyska wiedzę dotyczącą organizacji imprez okolicznościowych, technik nakrywania stołu i obsługi kelnerskiej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Perspektywy zatrudnienia:

 • Różnego rodzaju zakłady gastronomiczne – bary, restauracje, pensjonaty, stołówki itp.
 • Instytucje zajmujące się obrotem żywnością oraz upowszechnieniem wiedzy o niej
 • Możliwość prowadzenia własnej działalności w zakresie usług gastronomicznych i cateringowych

Kontynuacja nauki:

Absolwent chcący zdobyć większą wiedzę w tym zawodzie może kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka oraz kierunkach pokrewnych tj:

 • Dietetyka
 • Gastronomia i sztuka kulinarna
 • Bezpieczeństwo żywności
 • Zarządzanie jakością i ana;iza żywności
 • Biotechnologia
 • Technologia i organizacja gastronomii
 • Chemia żywności
 • Gastronomia i hotelarstwo