Uncategorized

Zajęcia praktyczne- technologia gastronomiczna IP4

Dzień dobry;

21.05.2020 r.

Temat zajęć: Sporządzanie potraw z wykorzystaniem śmietany i śmietanki.

Ilość jednostek lekcyjnych- 4

Cel zajęć: uczeń po zakończenie zajęć będzie umiał:

–  wyjaśnić różnicę pomiędzy śmietaną a śmietanką oraz wymienić ich rodzaje;

– wskazać zastosowanie śmietany i śmietanki w produkcji potraw, jak również w żywieniu dietetycznym;

– sporządzić potrawy ze śmietany i śmietanki;


Plan zajęć:

  1. Zapoznajcie się z materiałem dla ucznia: Sporządzanie potraw ze śmietanki i śmietany.
  2. W zeszycie zajęć zapiszcie najważniejsze informacje:
  • otrzymywanie śmietany i śmietanki (zwracając uwagę na różnicę przy obu tych produktach);
  • rodzaje śmietany i śmietanki;
  • przykłady zastosowania śmietany i śmietanki przy produkcji potraw;

3. Zalogujcie się na platformę LearningApss i obejrzyjcie przykładowe filmy instruktażowe prezentujące sposób wykonania wybranych potraw z użyciem śmietany oraz śmietanki.

4.Wykonajcie jedną dowolną potrawę, której głównym składnikiem jest śmietana lub śmietanka.  Proponuję wykorzystać  dołączone poniżej receptury. 

RECEPTURY- POTRAWY ZE ŚMIETANKI I ŚMIETANY

Wyniki swojej pracy przyślijcie na moją skrzynkę pocztową do dnia 27 maja 2020 r.

Życzę miłej pracy

Sylwia Grzywaczewska