Uncategorized

Podstawy gastronomii I PT

16.04.2020r.

Temat: Nowoczesne metody kulinarne. Kuchnia molekularna.

Cel lekcji; poznanie nowych metod kulinarnych

Zagadnienia do zapisania w zeszycie:

1. Kuchnia molekularna – definicja

2. Cechy kuchni molekularnej

3. Zalety i wady kuchni molekularnej

4. Technika i urządzenie POCOJET

Proszę zapoznać się z materiałami dotyczącymi kuchni molekularnej i techniką POCOJET

Nowoczesne techniki kulinarne

oraz obejrzeć filmy