Uncategorized

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych i bhp I PT

16.04.2020r.

Temat: Instalacja elektryczna w zakładzie gastronomicznym

Cel lekcji: Zapoznanie z budową, zasadą działania i obsługi instalacji elektrycznej w zakładzie gastronomicznym

Zagadnienia do zapisania i opracowania w zeszycie przedmiotowym:

1. Instalacje w zakładzie gastronomicznym ( wymienić)

 • ……………………………………
 • ……………………………………
 • ……………………………………..
 • ……………………………………..
 • ……………………………………….
 • …………………………………………..
 1. Instalacja elektryczna
 2. Podział instalacji elektrycznej ( wymienić)

od rodzaju obiektu

………………………………………

……………………………………….

od rodzaju odbiornika

………………………………………..

…………………………………………..

 1.  Rodzaje zasilania (wymienić)

…………………………………………..

……………………………………………..

 1.  Elementy instalacji elektrycznej ( wymienić)
 2. Zasady obsługi urządzeń zasilanych prądem elektrycznym

Materiał nauczania dotyczący roli, podziału i elementów instalacji elektrycznej elektrycznej zamieszczam w dołączonej prezentacji.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W oparciu o podany materiał proszę  opracować zagadnienia 1, 3, 4, 5. Proszę o przesłanie Waszych prac (zdjęć) na adres teresa.szymoniuk @wp.pl

Pozdrawiam

Teresa Szymoniuk