Uncategorized

Działalność gospodarcza w rolnictwie kl. 2FTP/technik rolnik

Temat: Powtórzenie wiadomości – prowadzenie przedsiębiorstwa.

Proszę przypomnieć wiadomości dotyczące uruchomienia działalności gospodarczej odpowiadając na pytania:

1.W jakim urzędzie rejestruje się firmy jednoosobowe?

2.Jakie rodzaje firm rejestruje się  Sądzie Rejonowym w wydziale gospodarczym?

3.W jakim dokumencie rejestruje się firmy jednoosobowe?

4.Etapy rejestracji działalności gospodarczej.

5.Jakie sprawy związane z rejestracją firmy  załatwia się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych?

6.Jakie rodzaje działalności wymagają dodatkowych zezwoleń?

7.ZADANIE DO WYKONANIA: Po utrwaleniu wiadomości proszę rozwiązać poniższe zadanie sprawdzające Praca sprawdzającs wiadomości Rejestracja dz gosp

i przesłać do oceny na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość  Praca sprawdzająca  imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 29.04.2020(do środy do godziny 15.00).

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Oczekuję również na prace z poprzedniego tematu.

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk