Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 1CB

Temat: Formy opodatkowania indywidualnej działalności gospodarczej.

1.Zasady ogólne – podatek progresywny (skala podatkowa)  jest podstawową formą opodatkowania dochodu pochodzącego z działalności gospodarczej przy zastosowaniu skali podatkowej w wysokości 18% lub 32%. Podatek  uzależniony od osiąganego dochodu i obliczany następująco:

Podstawa obliczenia podatku  
od do  
85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 zł 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

2.Zasady ogólne – podatek liniowy

Odmianą opodatkowania na zasadach ogólnych jest występujący w ramach tej formy opodatkowania 19% podatek liniowy. Ta odmiana opodatkowania na zasadach ogólnych możliwa jest do zastosowania wyłącznie dla przedsiębiorców (nie mogą z niej korzystać pracownicy). Dochód uzyskany z działalności gospodarczej, bez względu na swoją wysokość, może być opodatkowany według 19% stawki podatkowej.

3.Karta podatkowa

Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego. Jest ona ustalana w stałej wysokości, na dany rok podatkowy. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej nie zależy od rzeczywistych rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej, zależy jedynie:

a)od rodzaju prowadzonej działalności

b)liczby zatrudnionych pracowników

c)liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność

Wpłaty podatku należy dokonywać co miesiąc w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

4.Ryczałt od przychodów

Ryczałt od przychodów to dobry sposób rozliczania się z fiskusem m.in. dla osób rozpoczynających działalność, jeśli spodziewają się, że koszty działalności, które zgodnie z ustawą o PIT mogłyby zostać odliczone od podatku będą niewielkie w stosunku do planowanych przychodów. W przypadku ryczałtu od przychodów na wielkość należnego podatku nie mają wpływu koszty prowadzonej działalności. Wysokość podatku związana jest jedynie z wielkością przychodów.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały zróżnicowane w zależności od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności:

Stawka Rodzaj działalności
20% przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów np. lekarz, adwokat
17% przychody ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
8,5% przychody m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy (pod)najmu, (pod)dzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze,
5,5% przychody m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
3,0% przychody m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.

Najkorzystniejsza forma opodatkowania (usługi ślusarskie)

Przykład nr 1 – Przychód = 52000 zł, Koszty = 15000 zł

Karta podatkowa = 12 miesięcy x 263* zł/miesiąc = 3156 zł

*miesięczna stawka podatku dochodowego dla wybranej działalności, w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, bez zatrudniania pracowników

Ryczałt od przychodów  (8,5%) = 52 000 zł x 8,5% = 4 420 zł

Zasady ogólne – skala podatkowa- podatek progresywny

 = 52 000 zł – 15 000 zł = 37 000  zł x 18% = 6 600 zł – 556,02 = 6 103 zł

Zasady ogólne – podatek liniowy  = 52 000 zł – 15 000 zł = 37 000 zł x 19% = 6 660 zł

 

ZADANIE DO WYKONANIA.

 Zadanie 1

Firma osiągnęła dochód w wysokości 58 000 zł. Oblicz podatek dochodowy wg skali podatkowej (podatek progresywny). Wysokość podatku podaj w pełnych złotych.

Obliczenia:

Odpowiedź: …

Zadanie 2

Spółka  osiągnęła dochód w wysokości 74 000 zł. Oblicz podatek liniowy. Wysokość podatku podaj w pełnych złotych.

Obliczenia:

Odpowiedź:

Rozwiązane zadania proszę przesłać na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość ZAD. Podatki, imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac  do 4.05.2020 (do poniedziałku)

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk