Uncategorized

Zajęcia praktyczne – eksploatacja maszyn rolniczych 2BT gr 2

29-04-2020

Temat: Użytkowanie urządzeń do usuwania odchodów zwierzęcych.

 

I. Otwórz dokument Maszyny i urządzenia do transportu wewnętrznego i hodowli zwierząt  i zapoznaj się z Punktem 6 str. 37 Urządzenia do usuwania obornika i utylizacji odchodów, zwracając szczególną uwagę na:

  1. Urządzenia do usuwania obornika.
  2. Urządzenia do usuwania gnojowicy.
  3. Gromadzenie gnojowicy w zbiornikach i sposoby postępowania z nią.
  4. Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej.

Zadanie

Zaprojektuj wyposażenie obory o obsadzie 150 krów mlecznych, wolnostanowiskowej w urządzenia do usuwania i gromadzenia odchodów. Wyślij projekt na adres leszek.koczkodaj@gmail.com

Przygotował Leszek Koczkodaj