2PT (Tech)Zdalne Lekcje

Zasady żywienia 2 PT

29.04.2020 r.
Temat lekcji: Sprawdzian wiadomości – składniki mineralne
Zgodnie z zapowiedzią przeprowadzimy dzisiaj sprawdzian ze składników mineralnych.
Poniżej zamieszczam test.
SKŁADNIKI MINERALNE
Przewidziany czas na napisanie sprawdzianu 29.04.2020 r. do godziny 14.
Na odpowiedzi czekam pod adresem dorotagajowy@wp.pl
Dorota Gajowy