Uncategorized

Geografia 1 BT

29.04.2020r.

Temat: Procesy krasowe.

Celem lekcji jest poznanie procesów krasowych i form powstających w wyniku ich działalności.

Krasowienie jest szczególnym rodzajem wietrzenia chemicznego.Woda bogata w dwutlenek węgla ( tlenek węgla IV) rozpuszcza skały wapienne, siarczanowe, chlorkowe w wyniku czego tworzą się formy krasowe zarówno na powierzchni ziemi jak i pod ziemią.

Zagadnienia:

1,Czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania skał

2.Formy krasu powierzchniowego (żłobki, lejki, ponory, polie, ostańce krasowe)

3. Formy krasu podziemnego (jaskinie, wywierzyska)

Materiał dydaktyczny znajduje się w podręczniku pod tematem „Procesy krasowe” oraz podpowiedzi można szukać na stronie https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_1/301_6_procesy_egzogeniczne/r1_6_03a.pdf

sporządzając notatkę z lekcji.

Warto obejrzeć film o zjawiskach krasowych – https://www.youtube.com/watch?v=p6eytpw7KdE. Polecam.

Potwierdzeniem aktywnego udziału w zajęciach będzie przesłanie do mnie zdjęcia notatki i odpowiedzi na pytanie „Jakie dwie jaskinie w Polsce poleciłbyś do obejrzenia ? ( gdzie się znajdują i czym wyróżniają)” do dnia 02.05.2020 do godziny 20.

Podsumowanie:

  1. Woda potrafi rozpuścić nawet tak twardy materiał jak skała.

  2. W Polsce zjawiska krasowe występują w Tatrach, na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej, w Górach Świętokrzyskich i Sudetach.

    Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – kaczan2kaczan2@o2.pl lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Powodzenia.

Mariusz Kaczan