Uncategorized

język polski 2 PT

16.04.2020 r.

TEMAT: CO ZOSTAŁO NAM, CO WSZYSTKO WIEMY… DEKADENTYZM W POEZJI MŁODEJ POLSKI

Dzień dobry,

Proszę zapoznać się z informacjami do tematu zamieszczonymi w  podręczniku cz. 2 (lekcja 7.: Co zostało nam, co wszystko wiemy… dotyczącymi  pojęcia dekadentyzm. (s. 48–49)

Następnie wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/nie-wierze-w-nic/DCduUXu7c  i uzupełnij swoją widzę zapoznając  się z informacjami tam zamieszczonymi.

W oparciu o materiał z podręcznika str. 48-49 oraz materiały zawarte w e- podręczniku, spróbuj odpowiedzieć na pytania:

  1. Co było główną przyczyną obaw ludzi przełomu wieków?
  2. Jakie były najbardziej charakterystyczne cechy kryzysu modernistycznego?

Na podstawie materiału z e-podręcznika proszę wykonać ćwiczenia 1-3 Bilans końca wieku oraz przepisać do zeszytu przedmiotowego  definicję dekadentyzmu.

Literatura okresu Młodej Polski została zdominowana przez nastrój smutku i melancholii. Głównym polskim twórcą tego okresu był Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Proszę zapoznać się z sylwetką twórcy zamieszczoną w podręczniku (s.50) i zapisać w zeszycie przedmiotowym najważniejsze informacje.

Polecenie do  pracy z tekstem literackim:

Przeczytaj wiersz Koniec wieku XIX, pochodzący z II serii Poezji Kazimierza Przerwy- Tetmajera  https://epodreczniki.pl/a/nie-wierze-w-nic/DCduUXu7c   i wykonaj ćwiczenia 4.2 do 4.10

Wskazówki do charakterystyki  relacji między „ja” lirycznym a adresatem.

Zauważ, że „ja” liryczne utożsamia się z zbiorowością (Co zostało nam, co wszystko wiemy…), którą można określić mianem „dzieci pozytywizmu”. Adresatem wypowiedzi lirycznej jest jakaś anonimowa osoba, człowiek końca wieku, ktoś, kto nie potrafi udzielić odpowiedzi na postawione pytania.

Polecenie: Z tekstu wiersza  wyodrębnij  sformułowania odnoszące się do człowieka oraz świata, na jakim przyszło mu żyć.

Sprawdź, czy prawidłowo wykonałeś polecenie. Otwórz Załącznik

Zapoznaj się z interpretacją wiersza Tetmajera, przedstawioną za pomocą poniższego grafu: Graf interpretacyjny przepisz do zeszytu.

ZADANIE DOMOWE:

Spróbuj ocenić postawę „człowieka końca wieku”. ( kilka zdań)

Prace proszę odesłać na e-mail b.kusiuk@wp.pl , Messenger (proszę podać nazwisko i imię, klasę)

W razie pytań, proszę o kontakt  ( e- mail, e-dziennik, grupa).

Przypominam, że kolejną lekturą do przeczytania jest „Zbrodnia i kara” F.Dostojewskiego, którą zaczniemy omawiać w przyszłym tygodniu. Lekturę w formie audiobooka znajdziecie na stronie https://www.youtube.com/watch?v=7pcAjryHims, a w formie pdf- na stronie http://biblioteka.kijowski.pl/dostojewski%20fiodor/zbrodnia%20i%20kara.pdf

Pozdrawiam- Bożena Kusiuk