1P4 (Tech)Zdalne Lekcje

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych i bhp I P4

Dzień Dobry

06.04.2020r.

Temat: Instalacja elektryczna w zakładzie gastronomicznym

Zagadnienia do zapisania i opracowania w zeszycie przedmiotowym:

1. Instalacje w zakładzie gastronomicznym ( wymienić)

  • ……………………………………
  • ……………………………………
  • ……………………………………..
  • ……………………………………..
  • ……………………………………….
  • …………………………………………..

2. Instalacja elektryczna

3. Podział instalacji elektrycznej ( wymienić)

od rodzaju obiektu

………………………………………

……………………………………….

od rodzaju odbiornika

………………………………………..

…………………………………………..

4. Rodzaje zasilania (wymienić)

…………………………………………..

……………………………………………..

5. Elementy instalacji elektrycznej ( wymienić)

6. Zasady obsługi urządzeń zasilanych prądem elektrycznym

Materiał nauczania dotyczący roli, podziału i elementów instalacji elektrycznej elektrycznej zamieszczam w dołączonej prezentacji.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W oparciu o podany materiał proszę  opracować zagadnienia 1, 3, 4, 5. Proszę o przesłanie Waszych prac (zdjęć) na adres teresa.szymoniuk @wp.pl

Pozdrawiam

Teresa Szymoniuk