Uncategorized

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii – II PT

02.06.2020. Temat : Urządzenia chłodnicze ekspozycyjne.

Celem lekcji jest poznanie kolejnych chłodniczych urządzeń gastronomicznych oraz możliwości ich zastosowania  w gastronomii.

  1. Podział urządzeń chłodniczych ekspozycyjnych
  2. Charakterystyka urządzeń ekspozycyjnych

W zakłdach gastronomicznych  – restauracjach, barach, kawiarniach, cukierniach, na stołówkach wiele potraw, napojów, deserów przechowuje się w urządzeniach chłodniczych, zanim zostaną sprzedane. dlatego w miejscach dostepnych dla wzroku konsumenta ustawia się takie urządzenia ekspozycyjnę. Łączą one w sobie dwie funkcje – magazynowania i ekspozycji.

Podział urządzeń ekspozycyjnych:

  1. witryny chłodnicze – cukiernicze, do lodów, win, sushi
  2. szafy chłodnicze przeszklone
  3. lady chłodnicze
  4. regały chłodnicze otwarte
  5. barki sałatkowe
  6. chłodziarki barowe

Proszę zapoznać się z załaczoną prezentacją, sporządzić notatkę i przesłać na moją pocztę do 05.06.2020 .

URZĄDZENIA CHŁODNICZE EKSPOZYCYJNE

Pozdrawiam J Zając