Uncategorized

Użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie 3BT 15.05.2020

Szanowna Młodzieży

Temat: Optymalne wykorzystanie pojazdów i maszyn wyposażonych w systemy agrotroniczne na przykładzie gospodarstwa.

 

Wprowadzenie rozwiązań mechatronicznych w konstruowaniu maszyn rolniczych zapewniło optymalne wykorzystanie ich potencjału roboczego. Najbardziej zauważalne stało się to w konstrukcji opryskiwaczy, rozsiewaczy nawozu oraz kombajnów zbożowych. Poświęćmy więc trochę uwagi rozwiązaniom agrotronicznym w wymienionych maszynach. Poniżej prezentuję film instruktażowy.

Po obejrzeniu zapraszam do e- podręcznika. Rozdział 4.2.4. Kontrola i sterowanie aplikacją środków ochrony roślin.

Z punktu widzenia ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności oraz strony ekonomicznej, kontrola i sterowanie dawką środków produkcji (nawozy, materiał siewny i środki ochrony roślin) staje się ważnym problemem współczesnego rolnictwa. Rozwój innowacyjnej technologii i techniki rolniczej pozwala aplikować środki produkcji dokładnie w wybrane miejsce i w określonej dawce. W przypadku środków ochrony roślin można aplikować preparaty w miejscu wystąpienia agrofagu w ilości, która zapewni skuteczność zabiegu. Nad całością czuwa system integrowanej ochrony roślin, który pozwala na wykonanie opryskiwania w momencie, gdy zostanie przekroczony tzw. próg ekonomicznej szkodliwości. Należy więc za pomocą różnych metod (także automatycznych) dokonać oceny stopnia zagrożenia agrofagiem plantacji i porównać z wartością graniczną.

Waszym zadaniem będzie odnalezienie w podręczniku informacji i sporządzenie notatki odpowiadającej na pytanie jaką rolę w optymalizacji wykorzystania możliwości opryskiwacza mają rozpylacze (ich rodzaje, tryby pracy, podział na sekcje)

W przypadku pytań jestem dostępny na messenger w dowolnym czasie, notatki prześlijcie jak zawsze.

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski