Uncategorized

Informatyka 1B4 gr.2 15.05.2020

Szanowna Młodzieży

Temat: Kaskadowe arkusze stylów

Kaskadowe arkusze stylów (css) to język opisujący sposób  w jaki przeglądarki mają wyświetlać zawartość odpowiednich elementów HTML. Kaskadowe arkusze stylów służą do definiowania sposobu wyświetlania elementów HTML. Pozwalają określać rozmiar i kolor czcionki, definiować odstępy i rozmieszczenie tekstu oraz obrazów na stronie, a pełna lista ich możliwości jest znacznie dłuższa.

Znaczniki HTML zostały pierwotnie zaprojektowane jako narzędzia definiowania zawartości dokumentu.
I tak znacznik nagłówka określał: „To jest nagłówek”, znacznik akapitu stwierdzał: „To jest akapit tekstu”,
znacznik tabeli informował: „To jest tabela”, a o układzie strony decydowała przeglądarka.

Wraz z rozbudową możliwości przeglądarek zaczęły pojawiać się coraz to nowe znaczniki i atrybuty.
Tworzenie stron WWW, których zawartość byłaby dobrze odseparowana od układu dokumentu, stawało
się coraz trudniejsze.

Z tego właśnie powodu konsorcjum W3C powołało do życia kaskadowe arkusze stylów – wprowadzono je
do specyfikacji HTML 4.0. Obecnie są one standardem i zarówno Netscape 4, jak i Internet Explorer 4 je
obsługują.

Podsumowując- kaskadowe arkusze stylów służą do zdefiniowania jak ma wizualnie wyglądać stworzona przez nas strona internetowa.

Poniżej zamieszczam bardzo przystępny film instruktażowy oraz związane z nim pliki.

Pliki potrzebne do pracy znajdują się pod poniższym adresem.

https://miroslawzelent.pl/kurs-css/kaskadowe-arkusze-styli-pierwszy-projekt/

Aby móc je otworzyć niezbędne jest zainstalowanie edytora kodów źródłowych Notepad++. Można pobrać go bezpłatnie z poniższej lokalizacji:

https://www.dobreprogramy.pl/Notepad,Program,Windows,12986.html

Jak już przebrnięcie przez film instruktażowy i wszystko szczęśliwie poinstalujecie to waszym zadaniem będzie zmiana koloru napisu „Najlepsze filmy” na stronie internetowej z pliku którego lokalizację wskazałem. Docelowo napis powinien być różowy.

Prześlijcie mi zrzut ekranu lub foto wykonanej pracy. W przypadku pytań jestem dostępny na messenger w dowolnym czasie.

Pozdrawiam

Tomasz Wiśniewski