Uncategorized

technologia gastronomiczna z towaroznawstwem – II PT

Dzień dobry. Temat: Obróbka cieplna dziczyzny i podrobów.

Czas realizacji: 2 godziny

Zagadnienia do lekcji:

  1. Zasady doboru surowca
  2. Techniki kulinarne wykorzystywane w obróbce dziczyzny i podrobów
  3. Asortyment potraw z dziczyzny i podrobów  –  tresci to lekcji znajdują się w załaczniku

 

Załacznik 1

Obróbka cieplna dziczyzny i podrobów

Z otrzymanej prezentacji należy sporządzić notatkę. Podsumowaniem lekcji będzie sprawdzenie zdobytej wiedzy poprzez rozwiązanie karty pracy i przesłanie jej  przesłanie na adres jolantazajac66@wp.pl w terminie do 30. 04.2020

Załącznik 2

podroby i dziczyzna

Pozdrawiam Jolanta Zając