Uncategorized

Technika w rolnictwie 3FT

18-05-2020

Temat: Przygotowanie do egzaminu. Utrwalenie wiadomości.

Celem lekcji jest utrwalenie wiedzy z techniki rolniczej i sprawdzenie stopnia jej przyswojenia.

  1. Przypomnij sobie najważniejsze zagadnienia dotyczące materiałów konstrukcyjnych i maszyn zapoznając się z treścią dokumentu Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo ogólne
  2. Proszę otworzyć Test egzaminacyjny https://forms.gle/eCtscQEJQeium2Tz8 rozwiązać go i przesłać do oceny.

Opublikował Leszek Koczkodaj