Uncategorized

Komunikacja społeczna i praca w zespole II BT

Temat: Stres

Data: 18.05.2020 r.

 

Pojęcie stresu można analizować na trzy różne sposoby:

 1. Stres jako bodziec motywujący do działania (np. sytuacja, która wywołuje emocje, powoduje wzmożone napięcie).
 2. Stres jako reakcja, zarówno psychiczna, jak i fizjologiczna, będąca odpowiedzią naszego organizmu na określoną sytuację.
 3. Stres jako proces, który trwa w czasie i jest swego rodzaju relacją między organizmem człowieka a otoczeniem.

 

Definicja:

Stres – zachwianie równowagi psychicznej i fizycznej w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy możliwościami człowieka a wymaganiami sytuacji, w której się znalazł.

Stres jest reakcją organizmu na szkodliwe czynniki otoczenia zwane stresorami.

 

Zbyt wysoki poziom stresu może powodować objawy wielu chorób – od bólu głowy, nadciśnienia, aż do depresji. Wyczerpanie psychiczne prowadzi do utraty umiejętności odpoczywania.

Kiedy liczba bodźców jest tak duża, że przekracza możliwości reagowania organizmu, silny stres staje się poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia.

Najwyższy poziom stresu – wypalenie – objawia się brakiem reakcji na bodźce z otoczenia. To sygnał ostrzegawczy, po którym nadchodzi załamanie nerwowe.

Niektóre choroby związane ze stresem to:

 • wrzody żołądka;
 • choroby dwunastnicy;
 • choroby trzustki;
 • choroby jelit;
 • cukrzyca;
 • astma;
 • alergie;
 • atak serca;
 • wylew krwi do mózgu;
 • zawał serca;
 • reumatyzm;
 • częste przeziębienia.

Optymalny poziom stresu wywołuje taka liczba bodźców, która wywołuje czujność i ciekawość. Umiarkowany stres jest motorem do działania. Korzystnie wpływa na energię, entuzjazm i satysfakcję z życia.

Zbyt niski poziom stresu czyli brak wyzwań powoduje znużenie i obniżenie wydajności organizmu.

 

Reakcja na bodźce stresogenne przebiega w trzech fazach:

 • alarmowej, kiedy organizm doznaje szoku i przeciwdziała. Reakcja ta mobilizuje organizm do obrony.
 • odporności, kiedy organizm wstępnie akceptuje atakujące go bodźce. Uruchomiony mechanizm obronny jest nastawiony na przystosowanie się do stresu.
 • wyczerpania, kiedy organizm przestaje się bronić i poddaje się szkodliwemu wpływowi stresorów.

 

Objawy stresu dzielimy na 4 grupy:

1 fizjologiczne, powodujące zmiany w naszym ciele, np. pocenie się rąk, mdłości, przyspieszone bicie serca;

2 psychologiczne, powodujące zmiany w naszym umyśle, np. roztargnienie, trudności z wypowiadaniem się czy podejmowaniem prostych decyzji;

3 emocjonalne, powodujące zmianę nastrojów, np. spadek motywacji czy poczucie wrogości do otaczających nas osób;

4 behawioralne, powodujące zmiany zachowania, np. bezsenność, zmiany nawyków żywieniowych czy zaniedbywanie obowiązków.

 

Zadanie dla ucznia:

Wymień 4 wydarzenia życiowe, które mogą być silnymi stresorami.

Anna Gronowska