RODO

Realizując art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

Read More

Samorząd Uczniowski

Dnia 4.10.2023 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Głosowanie odbyło się on-line w dwóch turach. W pierwszej turze głoso

Read More

Rada Rodziców

Członkowie Rady Rodziców przy ZSCKR w Jabłoniu w roku szkolnym 2021/2022:     Marta Łoszak -  Przewodnicząca Rady Rodziców              Justyna Woło

Read More

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019 W systemie dziennym proponujemy: Technikum 4-letnie kształcące w zawodach: - technik mechanizacji roln

Read More

Informacje o internacie

INFORMACJE O INTERNACIE kierownik internatu - Magdalena Łukasiuk - Marciniuk wychowawca grupy I - Agnieszka Wieczorkowska- Dudzik wychowawca gr

Read More

Misja internatu

Jesteśmy placówką zapewniającą miejsce zamieszkania dla młodzieży uczącej się w naszej szkole. Doceniając największe prawa wychowawcze rodziny wspiera

Read More

Regulamin wolontariatu

REGULAMIN RADY WOLONTARIATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. AUGUSTA ZAMOYSKIEGO W JABŁONIU   I.             Postanowienia

Read More

Rada wolontariatu

Przewodniczący- Sebastian Różnowicz kl. III BT Członek- Magdalena Trubaj II P4 Członek- Monika Wertejuk II PT Członek- Łukasz Wapa II B4 OPIEKUNOW

Read More