Uncategorized

Przepisy ruchu drogowego I CB CG 5.05.20

Temat:Egzamin państwowy – wymagania

1 godz.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy

Do części praktycznej egzaminu dopuszcza się wyłącznie osoby, które pozytywnie zdały egzamin teoretyczny, . Zadaniem tej części egzaminu jest sprawdzenie zdolności kandydata na kierowcę do zachowania się w realnych warunkach ruchu drogowego.

Zasady prowadzenia i przebieg egzaminu są dokładnie opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Aby przystąpić do egzaminu należy posiadać dokument tożsamości oraz wszelkie niezbędne instrumenty poprawiające sprawność, jakie zostały wymienione w orzeczeniu lekarskim (okulary, aparat słuchowy, protezę itp.). Sprawdzenie tożsamości kandydata jest pierwszym etapem egzaminu, na którym poznajemy egzaminatora. Ogólnie cały egzamin podzielony jest na pięć części, z czego tylko czwarta nie odbywa się na placu manewrowym.

Plac manewrowy

Następnie egzaminator ocenia, czy osoba egzaminowana potrafi używać elementów pojazdów oraz nad nim panować, co odbywa się na tzw. placu manewrowym. Tu zadaniem kandydata jest:

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy..

osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:

– poziom oleju w silniku*

– poziom płynu chłodzącego*

-obecność płynu w spryskiwaczach

– działanie sygnału dźwiękowego

– działanie świateł pozycyjnych/postojowych

– działanie świateł mijania

– działanie świateł drogowych

– działanie świateł hamowania „STOP”

– działanie świateł kierunkowskazów

– działanie świateł awaryjnych

Czynność wykonywane w trakcie sprzęgania

1). podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
2). cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
3). regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
4). dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem, podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona.
3). właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym
w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem
w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu.

Ostatnie dwa zadania na placu manewrowym określone są w zestawie zadań egzaminacyjnych wybranym losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania.

Dla kategorii T dostępne są 2 zestawy zadań:

– parkowanie skośne przodem ,parkowanie prostopadłe tyłem

-parkowanie prostopadłe przodem , ruszanie na wzniesieniu

 

Egzamin w ruchu drogowym

Po wykonaniu powyższych zadań egzaminator wyjeżdża z kandydatem na kierowcę na miasto, gdzie oceniane są:

  • sposób wykonywania manewrów,
  • zachowanie wobec innych uczestników ruchu,
  • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
  • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
  • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Egzaminator sprawdza osobę egzaminowaną w zakresie wielu opisanych w ustawie sytuacji i manewrów drogowych. Podczas jazdy miejskiej kandydat musi wykonać jeden z kilku manewrów parkowania, które dawniej wykonywało się na placu manewrowym. Podczas tych czynności dopuszcza się możliwość korekty manewru.

Ostatnim, piątym etapem egzaminu jest jego omówienie, co odbywa się w ośrodku. Po zakończeniu części praktycznej egzaminator szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną wynik, a jeżeli jest negatywny — podaje przyczyny jego uzyskania.

Pozdrawiam J G