Uncategorized

Zajęcia z wychowawcą kl.2FTP

05.06.2020 Temat: Oceniamy swoje zachowanie.

Cele lekcji: uczeń potrafi dostrzec dobre i złe strony swojego zachowania, dokonać samokrytyki, a ostatecznie samooceny, ma świadomość swoich zalet i wad nad którymi należy popracować.

Dzień dobry, na obecny czas  jestem z Wami w zastępstwie Pana Przemka Melko.

Bardzo proszę o współpracę i zrozumienie.

Proszę przeanalizować propozycje ocen z poszczególnych przedmiotów oraz ocenę z zachowania (jest to ocena końcoworoczna).

W przypadku oceny z zachowania proszę przesłać mi własną propozycję oceny.  Proszę wziąć pod uwagę np.: praca samorządzie klasowym, samorządzie szkolnym, konkursy, zawody sportowe, akcje i imprezy, (inne aktywności), otrzymane uwagi pozytywne i negatywne, opuszczone lekcje, ilość spóźnień.

ZADANIE DO WYKONANIA-UZUPEŁNIJ KARTĘ SAMOOCENY: KARTA-SAMOOCENY

Do zakończenia zajęć edukacyjnych pozostało już naprawdę niewiele czasu, dlatego warto zmobilizować siły i popracować nad osiągnięciem jak najlepszych wyników – czego bardzo Wam życzę.

KARTĘ SAMOOCENY  proszę przesłać na mój  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość Karta Samooceny imię i nazwisko oraz klasę.
Termin max 08.06.2020 (max. do poniedziałku)

W razie jakichkolwiek problemów i pytań pozostaję do Waszej dyspozycji (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam, Beata Waszczuk