Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2FTP

20.05.2020r. Temat: Rośliny paszowe, wymagania klimatyczno – glebowe i odmiany roślin motylkowych drobnonasiennych.

Celem lekcji poznanie wymagań klimatyczno – glebowych i odmian roślin motylkowych drobnonasiennych.

 

Znaczenie gospodarcze roślin paszowych

Produkcja roślin uprawianych wyłącznie na paszę, czyli pastewnych, jest ściśle powiązana z produkcją zwierzęcą. Są one uprawiane na gruntach ornych w gospodarstwach, w których powierzchnia użytków zielonych jest niewystarczająca dla zabezpieczenia paszy dla produkcji zwierzęcej lub w ogóle jej brak. Intensywna produkcja zwierzęca wymaga dużej ilości pasz o odpowiednio wysokiej wartości i jakości, którą może zapewnić uprawa roślin pastewnych na gruntach ornych.

Rośliny pastewne z rolniczego punktu widzenia można podzielić na:

 motylkowate grubonasienne,

 motylkowate drobnonasienne,

 rośliny niemotylkowe.

Motylkowate drobnonasienne (bobowate)  przypominamy wiadomości z kl.I

Rośliny motylkowate drobnonasienne to między innymi: koniczyny, lucerny, komonica, esparceta, seradela.

Rośliny te posiadają silnie rozwinięty palowy system korzeniowy. Na korzeniach rozmieszczone są brodawki bakterii przyswajających azot z powietrza, z którego korzystają rośliny.

Łodygi motylkowatych drobnonasiennych w zależności od gatunku mogą być proste lub wyrastają ukośnie z tendencją do płożenia się. Pomiędzy korzeniami a łodygami wszystkie rośliny motylkowate drobnonasienne mają wykształconą szyjkę korzeniową, z której po ścięciu wyrośniętych łodyg, mogą stale wyrastać nowe. Wszystkie gatunki są dobrze ulistnione.

Liście są drobne, delikatne, najczęściej trójlistkowe. Kwiaty zbudowane są tak, jak u wszystkich motylkowatych: są bardzo drobne, umieszczone w kwiatostanach w formie główki lub wydłużonego grona. Owocem jest strąk. Nasiona są małe lub bardzo małe, trudne do rozróżnienia. Jedynie esparceta ma nasiona dość duże.

Odmiany motylkowatych drobnonasiennych:

Esparceta siewna – Taja,

Komonica zwyczajna –Skrzeszowicka,

Koniczyna biała – Astra, Rawo

Koniczyna inkarnatka – Opolska,

Koniczyna czerwona – Krynia, Nike

Koniczyna perska – Accadia,

Lucerna mieszańcowa – Kometa, Radius,

Lucerna siewna – Derby, Plato

Motylkowate drobnonasienne

Wśród czynników klimatycznych największe znaczenie dla roślin motylkowatych drobnonasiennych mają opady atmosferyczne i temperatura.

Wymagania wodne są zróżnicowane:

  • największe: koniczyna czerwona, białoróżowa, perska, biała,
  • średnie: lucerna mieszańcowa, seradela, esparceta,
  • niskie: komonica.

 

Wytrzymałość na okresowe susze w okresie wegetacji jest uzależniona od budowy systemu korzeniowego. Rośliny z głębokim systemem korzeniowym dobrze znoszą okresowe susze, natomiast te z płytkim systemem korzeniowym (koniczyna biała, białoróżowa, seradela) mają znacznie niższą wytrzymałość.

Rośliny motylkowate drobnonasienne stosunkowo dobrze znoszą niskie temperatury i przymrozki wiosenne (krótkotrwałe przymrozki nawet do –5°C). Kiełkują w temperaturze 2–3°C. Te o dobrej kondycji nie ulegają wymarzaniu pod śniegiem. Wyjątkiem jest najbardziej wrażliwa koniczyna perska. Wytrzymałość na wymarzanie maleje wraz ze starzeniem się plantacji.

Lucerna ma nieco wyższe wymagania temperaturowe w okresie wegetacji i w chłodniejsze lata rośnie wolniej. Jest odporna na mróz i nie ulega wymarzaniu.

Koniczyna i lucerna potrzebują gleb dość dobrych. Dobrze plonują na glebach kompleksów: pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego, zbożowo pastewnego mocnego.

Natomiast komonicę i saradelę można uprawiać na glebach lekkich piaszczystych, z tym że komonica wymaga obojętnego odczynu gleby, a seradela najlepiej rośnie na glebach kwaśnych i wilgotnych.

Motylkowe drobnonasienne.   https://slideplayer.pl/slide/14160802/

Bobowate drobnonasienne popularne i mniej znane

https://www.kalendarzrolnikow.pl/1842/bobowate-drobnonasienne-popularne-i-mniej-znane

opis roślin     https://www.granumfn.pl/produkty/nasiona-roslin-motylkowatych-drobnonasiennych

Rośliny zamieszczone na zdjęciach są wam znane z lekcji w I kl, możecie sobie przypomnieć  z podanych prezentacji. Proszę je rozpoznać  i wypisać rośliny slajd 4 do 12 – nie przesyłamy prezentacji tylko opisujemy.

Rośliny motylkowate drobnonasienne

Wyszukać informacje na temat rośliny która nazywa się rutwica wschodnia i przesłać informacje do oceny.

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz