Uncategorized

Język angielski 2FTP

20.05.2020.

Temat lekcji:
Słownictwo związane ze szkołą w opisie systemu oświaty.
Cele :
Zapoznanie uczniów ze szkołą i systemem oświaty.
Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego.
Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego( tłumaczenie fragmentów zdań)
Planowany przebieg lekcji:
Podręcznik str. 68-69- BANK SŁÓW . Link do podręcznika w formacie PDF:
https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf
Zad.1 str.58 Przeczytaj nagłówki. Do zeszytu przedmiotowego wypisz po pięć wyrazów z każdej kategorii
Zad. 2 str.58 wykonaj w zeszycie( mogą być same odpowiedzi)
Zad.3 str.58 wykonaj w zeszycie . Przeczytaj ramkę Language and Culture. Napisz polskie odpowiedniki wyrazów podanych w zadaniu.
Zad.5 str.59 Posłuchaj sześciu fragmentów lekcji i dopasuj je do nauczanych przedmiotów

6. Uzupełnij e-mail wyrazami z ramki zad.6 str. 59. E-mail przepisz do zeszytu
Rozwiązanie zadań proszę wysyłać na elikor@onet.pl lub na Messenger.
Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta.