2FTP (Tech)Zdalne Lekcje

Produkcja roślinna kl.2FTP

06.05.2020r. Temat: Nawożenie pod uprawę rzepaku.

 

Celem lekcji jest poznanie zasad nawożenia

 

Nawożenie

Nawożenie obornikiem nie jest konieczne, lecz wskazane w słabszych stanowiskach, np.

po zbożach. Przeciętna dawka obornika wynosi 20 t/ha i stosuje się go pod podorywkę lub

orkę siewną. Jesienne zapotrzebowanie rzepaku na azot jest niewielkie i wynosi 20–30 kg N/ha. Po dobrych przedplonach (groch), przedsiewne nawożenie jest zbędne. Po zbożach, należy zastosować na ścierń 20–40 kg N/ha. Optymalna wielkości wiosennej dawki azotu

uzależniona jest przede wszystkim od jakości gleby oraz od ilości opadów w okresie

zimowym i wegetacyjnym. Podstawowa dawka azotu powinna, w przybliżeniu, odpowiadać

potrzebom pokarmowym rzepaku, tj.: 50–60 kg N/ha na każdą tonę spodziewanego plonu

nasion. Do pogłównego nawożenia najlepiej nadaje się saletra amonowa. Wiosenne dawki

azotu większe od 80–100 kg/ha dzielimy na dwie części. Pierwszą część (50–60%) należy

wysiać przed ruszeniem wegetacji, pozostałą część – w formie saletry amonowej lub

mocznika – w początku pąkowania roślin. Nawozy fosforowe i potasowe stosuje się w całości

jesienią, pod orkę przedsiewną.

 

nawożeniu obornikiem ( kg) :       N:110–140      P2O5:40–100   K2O:80–120

bez obornika ( kg) :                       N:140–180      P2O5:50–110    K2O:100–160

 

Superfosfat prosty, oprócz fosforu, zawiera także duże ilości siarki, które nawet przy

małych dawkach nawozu pokrywają jesienne zapotrzebowanie rzepaku na siarkę. Natomiast

superfosfat borowany zaspokaja potrzeby rzepaku na bor. Nawożenie fosforem i potasem

należy dostosować do zasobności gleby i spodziewanej wielkości plonu. Jeżeli gleba ma

niższe pH niż 6,5 konieczne jest wapnowanie. Nawozy wapniowe najlepiej stosować pod

przedplon. Tlenkowe formy wapnia (CaO) stosujemy na glebach zwięzłych, gliniastych

i ilastych, na glebach lekkich stosujemy węglanowe formy wapnia (CaCO3), a na glebach

ubogich w magnez – wapno magnezowe. Jeśli nawozy wapniowe trzeba zastosować

bezpośrednio pod rzepak, to należy je wysiać na ściernisko i wymieszać z glebą podczas

uprawek pożniwnych. Wiosenne objawy niedoboru azotu, siarki, magnezu, boru, albo innych

mikroelementów usuwa się dokarmiając rośliny dolistnie (łącznie z zabiegami ochrony

roślin).

 

Nawożenie https://nawozy.eu/wiedza/poradnik-nawozenia/rzepak-ozimy.html

 nawożenie rzepaku – poradnik https://www.kalendarzrolnikow.pl/1921/wiosenne-nawozenie-rzepaku-praktyczny-poradnik

 

Zadania testowe ( odsyłamy do oceny)

Obornik stosowany pod rzepak ozimy przyoruje się orką

a. Siewną

b. Odwrotką

c. Przedzimową

d. Wiosenną

 

Rzepak jest wrażliwy na niedobór siarki. Wskazane jest więc, jesienią lub na wiosnę przed ruszeniem wegetacji, zastosować nawóz azotowy w formie

a. Saletry amonowej

b. Siarczanu amonu

c. Mocznika

d. RSM-u

 

Najbardziej racjonalnym wariantem nawożenia azotem w stanowisku po zbożach pod rzepak ozimy jest

a. całą dawkę przed siewem.

b. pół dawki przed siewem i pół dawki w fazie pąkowania.

c. 1/3 dawki przed siewem i 2/3 dawki wiosną (w dwóch częściach).

d. całą dawkę na wiosnę w czasie rozpoczęcia wegetacji.

 

Do roślin o największym zapotrzebowaniu na siarkę należy:

a. ziemniak      b. lucerna     c.  pszenica        d.  rzepak

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz