Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2FT

04.06.2020r. Temat: Wymagania klimatyczno – glebowe i odmiany kukurydzy.

Cele lekcji jest poznanie wymagań klimatyczno – glebowych i odmian kukurydzy

Do roślin paszowych, oprócz motylkowatych, zaliczamy również rośliny niemotylkowe. Do najczęściej uprawianych należą: kukurydza, żyto i owies uprawiane na zieloną masę (należące do zbóż), słonecznik pastewny, kapusta pastewna, gorczyca oraz trawy w uprawie polowej. Największe znaczenie ma kukurydza, której powierzchnia uprawy w ostatnich latach systematycznie rośnie. Kukurydza jako roślina pastewna jest źródłem paszy o wysokiej wartości energetycznej. Jest zaliczana do zbóż i tak jak wszystkie zboża ma system korzeniowy wiązkowy, dobrze rozwinięty. Łodyga jest sztywna, gruba zbudowana z węzłów (z których wyrastają długie szerokie liście) i międzywęźli; osiąga do 2–3 metrów. Na roślinie kształtują się oddzielnie kwiaty męskie (wiechy) i żeńskie (kolby). Po zapyleniu na kolbach rozwijają się ziarniki, najczęściej żółtego koloru

Kukurydza do wzrostu i rozwoju potrzebuje dużej ilości ciepła i nasłonecznienia. Najniższa temperatura, w której zachodzi kiełkowanie i wzrost to 8–10°C. Optymalna temperatura do szybkiego rozwoju roślin to 15–25°C. Kukurydza w Polsce najlepiej plonuje w lata ciepłe i słoneczne. Kukurydza wrażliwa jest na przymrozki wiosenne i jesienne. Przemarznięte rośliny tracą wartość pokarmową, a przemarznięte nasiona tracą zdolność kiełkowania.

Do wydania wysokiego plonu kukurydza potrzebuje dostatecznej ilości wody. Jest to roślina, która oszczędnie gospodaruje wodą, ma niski współczynnik transpiracji w porównaniu do innych zbóż i roślin pastewnych. Największe zapotrzebowanie na wodę ma w okresie przed kwitnieniem i w okresie kwitnienia.

Kukurydza ma niewielkie wymagania glebowe. Może wysoko plonować zarówno na glebach pszenno-buraczanych, jak i na glebach żytnich. Najlepsze są gleby próchniczne, przewiewne i ciepłe, mogące zgromadzić znaczny zapas wody, np. czarnoziemy, gleby lessowe, mady, a także gleby brunatne i mocne piaski gliniaste. Może być również uprawiana na glebach zaliczanych do kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego, klasy bonitacyjnej IV a i b, a nawet V, pod warunkiem dobrego zaopatrzenia w wodę i składniki pokarmowe oraz o pH zbliżonym do obojętnego. Na glebach lekkich najlepiej uprawiać ją bezpośrednio na oborniku. Nie należy uprawiać kukurydzy na glebach zimnych, podmokłych, bardzo ciężkich jak również na suchych i piaszczystych.

Odmiany kukurydzy

Uprawa kukurydzy w Polsce podlega ścisłej rejonizacji. Wczesność mieszańców jest

określana liczbą FAO. W rejonie Polski Północnej (rejon III) na ziarno powinny być

uprawiane mieszańce bardzo wczesne i wczesne (FAO do 200–210), a na kiszonkę również

mieszańce wczesne i średniowczesne, najlepiej o liczbie FAO 220–230. W rejonie

środkowym (rejon II) na ziarno, obok mieszańców wczesnych, należy uprawiać mieszańce

średniowczesne o liczbie FAO 250. Na kiszonkę w rejonie II zaleca się uprawę mieszańców

o liczbie FAO 220–250. Mieszańce średniopóźne (FAO 260–300) powinny być uprawiane na

ziarno i na kiszonkę wyłącznie w najbardziej korzystnych warunkach klimatycznych, tj.

w południowo-zachodniej i południowo-wschodniej Polsce (rejon I), przy czym w uprawie na

ziarno raczej nie należy uwzględniać mieszańców o liczbie FAO wyższej niż 270, a także do

tego kierunku uprawy wybierać również mieszańce średniowczesne, o liczbie FAO 240–250.

W krajowym rejestrze odmian roślin rolniczych COBORU są to odmiany do uprawy na ziarno, CCM, kiszonkę.

 

Zapoznajcie się z odmianami:

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH:

plonowania odmian http://www.coboru.pl/Publikacje_COBORU/Wstepne_wyniki_PDO/WWPO_Kukurydza_rozpoznawcze2019.pdf

Katalog odmian https://www.kws.com/pl/media/katalogi/katalog-kukurydza-2020.pdf

Nowe odmiany kukurydzy w krajowym rejestrze COBORU

https://www.gospodarz.pl/aktualnosci/zboza/nowe-odmiany-kukurydzy-w-krajowym-rejestrze-coboru-1.html

28 nowych odmian kukurydzy

https://www.topagrar.pl/articles/top-uprawa/28-nowych-odmian-kukurydzy/

 

obejrzyj film

https://www.youtube.com/watch?v=vVxbAZ_o-mg

Zróbcie notatkę w zeszycie

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz