Uncategorized

Podstawy rolnictwa kl.1B4

04.06.2020r. Temat: Planowanie i dobór narzędzi, maszyn i urządzeń do zabiegów agrotechnicznych stosowanych w produkcji  na użytkach zielonych.

Celem lekcji jest planowanie zabiegów agrotechnicznych stosowanych w produkcji  na użytkach zielonych.

Roślinność użytków zielonych

 Na łąkach i pastwiskach występuje wiele gatunków roślin, a mianowicie: trawy, rośliny

motylkowate, turzyce, wełnianki i sity oraz zioła i chwasty

 Trawy pastewne i rośliny motylkowate są najbardziej pożądanym składnikiem runi.

 

O wartości użytków zielonych decyduje skład botaniczny runi, który zależy od czynników

środowiskowych, sposobu użytkowania oraz zabiegów pielęgnacyjnych, w tym od

nawożenia.

 

Wiosenne zabiegi pielęgnacyjne

 przegląd stanu urządzeń melioracyjnych i sprawdzenie ich działania

 rozgarnięcie kretowisk i mrowisk włóką, odwróconą broną

 wałowanie wałem gładkim na glebach torfowych oraz użytkach nowo założonych

 bronowanie tylko w przypadku zamulenia przez powódź czy zalewy (obecność filców)

 usuwanie krzaków, wycinanie kęp śmiałka darniowego i naprawa urządzeń pastwiskowych

 nawożenie mineralne

skoszona zielonka musi być odpowiednio zakonserwowana, aby można ją było przechować.

Stosowane są dwa sposoby konserwacji zielonki:

  • suszenie na siano
  • zakiszanie

Wiosenne zabiegi na trwałych użytkach zielonych

Zabiegi pielęgnacyjne na łąkach i pastwiskach powinny być wykonywane przez cały okres wegetacji roślin, a wiosną są one szczególnie ważne. Celem wiosennej pielęgnacji użytków zielonych jest stworzenie jak najlepszych warunków dla wzrostu i rozwoju wartościowych gatunków traw i roślin motylkowatych w runi oraz zapobieganie zachwaszczeniu.

https://www.sodr.pl/main/aktualnosci/Wiosenne-zabiegi-na-trwalych-uzytkach-zielonych/idn:163

Dla chętnych: możecie obejrzeć filmy lub inne związane z użytkami zielonymi.

Innowacje w produkcji pasz z użytków zielonych

https://www.youtube.com/watch?v=Al7Xm7lySJQ

Jak dobrze podsiać łąkę?

Podsiew użytków zielonych

https://www.youtube.com/watch?v=6zEHIaAKQ60

https://www.youtube.com/watch?v=QchHHglclpQ

Innowacje w produkcji pasz z użytków zielonych

https://www.youtube.com/watch?v=Al7Xm7lySJQ

Skoszona zielonka musi być odpowiednio zakonserwowana, aby można ją było przechować.

Stosowane są dwa sposoby konserwacji zielonki:

  • suszenie na siano
  • zakiszanie

 

Jako aktywność na lekcji proszę zrobić notatkę w zeszycie.

Jeżeli ktoś z was chciałby poprawić ocenę z przedmiotu to proszę napisać.

Waszą aktywność na lekcji (+) wezmę pod uwagę na koniec roku.

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz