Uncategorized

Matematyka 1F4R

4-06-2020

Temat: Przesunięcia wykresu funkcji równolegle do osi x i do osi y

Celem lekcji jest poznanie zasad przesuwania wykresów funkcji.

  1. Przeanalizuj Przykład 3 str. 252
  2. Przeanalizuj Przykład 4 str. 252
  3. Przepisz do zeszytu i zapamiętaj ważną informację w ramce o przesunięciu wykresu funkcji równolegle do osi y o q jednostek.
  4. Wykonaj ćwiczenie 5 a str. 252
  5. Przeanalizuj Przykład 5 str. 252
  6. Przepisz do zeszytu i zapamiętaj ważną informację w ramce o przesunięciu wykresu funkcji o wektor [p, q]
  7. Wykonaj ćwiczenie 6 a str. 253
  8. Przeanalizuj Przykład 6 str. 253

Opublikował Leszek Koczkodaj