Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2CB

31.03.2020r.  Temat: Zasady układania zmianowań.

  1. Pojęcia dotyczące zmianowania (zmianowanie, następstwo, człon zmianowania, przedplon, roślina następcza, płodozmian, rotacja, monokultura)
  2. Zasady konstruowania płodozmianów

Proszę zapoznać się z prezentacją. Na następnej lekcji będziecie planować płodozmiany. Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Pozdrawiam

Maria KorpyszPłodozmian zasady