Uncategorized

Produkcja roślinna kl. 1CB+1CG

31.03.2020r.    Temat: Charakterystyka nawozów mineralnych
– azotowe, potasowe, fosforowe, wapniowe, magnezowe

  1. Definicja nawozów mineralnych.
  1. Cel nawożenia.
  2. Korzyści wynikające z nawożenia.
  3. Rola i znaczenie makroelementów w glebie.
  4. Wady wynikające z nadmiernego nawożenia.

Proszę zapoznać się z prezentacją. Na następnej lekcji dostaniecie test do rozwiązania. Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Pozdrawiam

Maria KorpyszPrezentacja1