Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2CB

20.05.2020r. Temat: Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie buraków.

 

Celem lekcji jest poznanie zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie buraków

 

Optymalna odległość między kłębkami powinna wynosić około 18 cm, a szerokość międzyrzędzi 45-50 cm. Kłębki otoczkowane sieje się na głębokość 3-5 cm, nie otoczkowane – około 2-3 cm. Najkorzystniejszą obsadą buraków przeznaczonych na cukier wynosi 80-100 tys. roślin/ha.

Pielęgnacja

 Pierwsze zabiegi pielęgnacyjne mają zniszczyć zaskorupienie gleby, doprowadzić powietrze do kiełkujących nasion i przerwać parowanie.

 Najlepsze wyniki daje zastosowanie, wałów zębatych i kruszących, brony kolczatki albo lekkich bron posiewnych niszczących skorupę i spulchniających rolę na głębokość około 2cm.

 Zabiegi wykonujemy w kierunku przeciwnym do rzędów

 Gdy wschody roślin przebiegają normalnie, po ulewnych deszczach stosuje się płytkie (na głębokość 1,5–2 cm) spulchnienie międzyrzędzi za pomocą pielników.

 Zabieg ten, powtarzany kilkakrotnie, niszczy w międzyrzędziach znaczną liczbę kiełkujących chwastów.

 Można go wykonywać po pojawieniu się wschodów buraków, wyznaczających dość wyraźnie międzyrzędzia.

Pojedynkowanie

 Jeśli nie stosowano siewu docelowego, następną czynnością pielęgnacyjną są zabiegi mające uformować końcową obsadę roślin.

 Powinny być one wykonane możliwie wcześnie i dość szybko, gdyż zbyt późne przerzedzenie roślin odbija się ujemnie na plonie korzeni

 Pozostawienie siewek w odstępach 20 – 25 cm

Mechaniczna uprawa

Międzyrzędowa

 w uzasadnionych przypadkach (zaskorupienie) dopuszcza się uprawę międzyrzędową mechaniczną wykonywaną przy pomocy pielników ciągnikowych

 zabieg należy przeprowadzić tak, aby nie uszkodzić siewek tzn. ustawić elementy pielące z zachowaniem pasów ochronnych

 uprawę międzyrzędową należy wykonać po wyrzędowaniu się buraków, przy pomocy pielników wyposażonych w noże kątowe z odkładnicami chroniącymi siewki przed

zasypaniem glebą

 głębokość spulchniania powinna zapewnić dokładne podcinanie korzeni chwastów i zapobiegać tworzeniu się zbitych brył.

Pielęgnacja mechaniczno-chemiczna

 W ochronie plantacji buraków przed chwastami należy rozważyć możliwość połączenia chemicznej i mechanicznej metody odchwaszczania przez pasowe stosowanie herbicydów w rzędach i mechaniczne niszczenie chwastów w międzyrzędziach

Chemiczna pielęgnacja plantacji

 najczęściej stosowanym rodzajem pielęgnacji plantacji jest pielęgnacja chemiczna przy użyciu herbicydów metodą dawek dzielonych,

 środki można aplikować doglebowo lub dolistnie,

 przy stosowaniu herbicydów doglebowych w międzyrzędziach, nie powinno się stosować uprawy mechanicznej, która niszczy powłokę herbicydów na powierzchni gleby i powoduje wschody chwastów.

 najczęściej stosowanym rodzajem pielęgnacji plantacji jest pielęgnacja chemiczna przy użyciu herbicydów metodą dawek dzielonych,

 środki można aplikować doglebowo lub dolistnie,

 przy stosowaniu herbicydów doglebowych w międzyrzędziach, nie powinno się stosować uprawy mechanicznej, która niszczy powłokę herbicydów na powierzchni gleby i powoduje wschody chwastów.

Ochrona chemiczna – herbicydy

 Herbicydy stosujemy w kilku terminach

– przed siewem

– bezpośrednio po siewie

– po wschodach – poza okresem szczególnej wrażliwości buraka – od wschodów do

wytworzenia pierwszej pary liści właściwych

Trzy chemiczne metody walki z chwastami

 Pierwsza, a zarazem najstarsza z metod, zaleca stosowanie herbicydów przedsiewnie mieszając je z glebą lub bezpośrednio po siewie na glebę w pełnych dawkach zalecanych przez producenta

 Druga zakłada, że pestycydy będą stosowane na już wchodzące chwasty, czyli bezpośrednio na agrofaga.

 Herbicydy nalistne wnoszone są tzw. metodą dawek dzielonych.

 Zasadniczą zaletą tej metody jest możliwość odpowiedniego doboru substancji aktywnej do istniejącego zachwaszczenia.

 Niewielkie dawki pestycydów pozwalają na stosowanie ich bez

względu na fazę wzrostu buraka cukrowego.

 Naczelną zasadą w powyższej metodzie jest stosowanie herbicydów na chwasty w fazie liścieni.

 Opóźnienie zabiegu, np. do pierwszej pary liści, powoduje znaczny spadek skuteczności i konieczności podwyższenia dawki, co może z kolei przyczynić się do przyhamowania

wzrostu buraków.

 Metodą trzecią jest częściowe wykorzystanie obu metod.

 Dawki herbicydów stosowane przed siewem lub krótko po, są w niej o połowę mniejsze, a pierwszy zabieg nalistny może być nieco opóźniony.

 W tym przypadku wschodzące chwasty są bardziej podatne na herbicydy nalistne

 

Proszę zrobić notatkę w zeszycie oraz odpowiedzieć na pytania testowe.

Skorupę glebową w uprawie buraków na glebach ciężkich, w czasie ich wschodu, należy zniszczyć za pomocą wału

– Gładkiego

– Strunowego

– Campbella

– Kolczastego

Szerokość międzyrzędzi przy uprawie buraków cukrowych wynosi

7 – 10 cm

15 – 18 cm

28 – 32 cm

42 – 50 cm

Zapytania i informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz