Uncategorized

Zajęcia praktyczne – procesy technologiczne w gastronomii III MTP

20.05.2020

Witam . Temat : Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego

Kontynuujemy przygotowanie do egzaminu zawodowego. Naszym zadaniem na dzisiejsze zajęcia będzie rozwiązywanie testów egzaminacyjnych . W tym celu należy skorzystać  z adresu https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-t-06/  .  Wasze zadanie to rozwiązanie testów z 2017r .  (styczeń i czerwiec) Następnie należy sprawdzić poprawność rozwiązania korzystając z odpowiedzi.

Tylko od waszej sumienności zależy wasz sukces na egzaminie, który was czeka.

Kolejnym zadaniem dzisiejszych zajęć jest zapoznanie się z zadaniem praktycznym z czerwca  2020 r  oraz z zasadami oceniania . Analiza treści zadania  i kryteriów oceniania pozwoli wam przybliżyć wasze możliwości realizacji zadania na egzaminie. Zachęcam również do wykonania przynajmniej części zadania praktycznego,

Wszelkie pytania i informacje zwrotne należy kierować do mnie na e-mail – jolantazajac66@wp.pl   lub poprzez e-dziennik wpisując w tytule wiadomości imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Czekam na informację, czy wynik egzaminu jest pozytywny i jaka  jest ilość uzyskanych punktów.

Życzę powodzenia i miłej pracy

J.Zając