Uncategorized

Produkcja roślinna kl.1CB,1CG

21.05.2020r. Temat: Rozpoznawanie typów uszkodzeń.

Celem lekcji jest rozpoznawanie typów uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki.

Objawy i sposoby żerowania

Szkodniki mogą żerować na wszystkich częściach roślin. Uszkodzenia powodowane

przez szkodniki można podzielić na następujące grupy:

1) uszkodzenia od zewnątrz powstałe poprzez tzw. wgryzanie. Wyróżnia się następujące

rodzaje wgryzania:

☺ żer brzeżny (zatokowy) – liście są wygryzione na brzegach,

☺ żer dziurkowany – w liściach obserwuje się wygryzione nieregularne dziury,

☺ szkieletowanie liści – wygryziona jest tkanka miękiszowa i pozostawione same nerwy

☺ uszkodzenia od wewnątrz tzw. minowanie, powodowane żerowaniem szkodników o narządach gębowych gryzących

☺ wysysanie soków roślin przez szkodniki o narządach gębowych kłująco–ssących prowadzące do zniekształcania roślin.

Szkodniki które warto znać

https://www.youtube.com/watch?v=ixjynmKQN7k

Zadanie do wykonania szkodniki (2)

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz